Översättningar

Vikten av översättare med erfarenhet

Google translate i alla ära, men för att kunna förmedla precis samma budskap på det nya språket krävs det översättningar med kvalitet. Det finns inga genvägar. Att översätta en text kräver att den som åtagit sig uppdraget helt och fullt förstår budskapet i ursprungstexten, och har en känsla för de olika nyanser och tonfall som författaren använt sig av.

Översättaren behöver helt enkelt vara en erfaren översättare som arbetat mycket med både målspråket och källspråket. Medarbetarna på Contentonline.se lever upp till detta, alla har flera års erfarenhet och handplockas utifrån vad för typ av text som ska översättas.

Om du någon gång själv provat att översätta en text, så upptäcker du hur enkelt det är att följa texten ord för ord. Om du sedan tittar på resultatet så kommer ordföljden inte vara korrekt på det nya språket, det kommer antagligen finnas massor av meningar som är svåra att förstå. Dessutom är risken stor att det blir feltolkningar, skämt missförstås, eller helt fel terminologi används. Texten går kanske att förstå, men motsvarar den verkligen det du vill förmedla när du ska bryta dig in på en ny marknad?

Genom att använda skickliga skribenter och översättare kan vi leverera lokaliserade texter, där läsaren inte ens märker att texten är översatt. Att använda ett professionellt team kommer ge dig ett bättre slutresultat, utan att det blir dyrare för dig som kund.

Både besökare och sökmotorer uppskattar kvalitet

Vad många inom översättningsbranschen erbjuder idag är rena direktöversättningar där Google translate gör jobbet och där översättaren sedan bara redigerar texten. Detta ger sällan ett särskilt bra slutresultat, och internet är fullt av översättningar utan språklig spänst, som ofta är svåra att förstå, och som verkligen inte konverterar. Dessa texter är skrivna mer för sökmotorerna än för dina potentiella kunder.

Vi väljer att skriva och översätta texter som ger läsaren ett gott intryck av er som företag,
samtidigt som sökmotorerna rankar dem högt.

Utvecklingen går nu mot sökmotorer som blir allt bättre på att känna igen dåligt skrivna texter och dessa kommer att rankas så dåligt att de passerar obemärkt förbi. Kvalitet lönar sig, även om maskinöversättningar är billiga så skrämmer de ofta bort potentiella kunder, hur många sökord de än innehåller.

En direktöversatt text har dessutom ofta helt fel sökord och kan ge ett stökigt, ologiskt och avskräckande intryck. Det är som att bjuda in en kund till en butikslokal som inte städats på länge och där alla varor är placerade huller om buller. Risken att besökaren aldrig återkommer till din sida är överhängande.

Lokaliserad översättning anpassad för den nya marknaden

Lokalisering är en term som används ofta idag. Det innebär att tonen anpassas efter målgruppen och att källtexten tolkas lite friare än vid en översättning ord för ord. Budskapet är detsamma, men alla uttryck och formuleringar som låter illa på målspråket ersätts med något motsvarande, som låter bra och passar målgruppen på den nya marknaden.

En översättare som kan båda språken bra har inga problem att hitta gångbara alternativ till idiomatiska uttryck, ovanliga ord och slanguttryck. Detta anser vi är ett minimikrav du som kund har rätt att ställa, varje gång du beställer en översättning.

 

Lokalisering är något som alla bra översättare arbetar med automatiskt när det gäller de flesta texttyper. Det är ingen extratjänst vi tar extra betalt för. Lokalisering ingår i priset så länge du själv vet vad du vill ha för ton, och vi inte behöver göra research för att förstå vad som fungerar i en ny målgrupp. Behöver du göra sådan reserach kan vi förmodligen hjälpa dig med det, detta kan till exempel gälla i länder som har flera officiella språk.

Vid översättningar bör alltid några punkter gås igenom för att lokaliseringen ska bli rätt:

  • Vilken valuta ska användas i texten, och ska angivna summor konverteras?
  • Är praxis i landet ett formellt eller informellt språk vid den typ av text det gäller?
  • Nämns fysiska platser i texten och ska dessa i så fall bytas ut mot lokala platser?
  • Finns det namn som ska översättas?

Så lägger vi grunden till en lyckad översättning

Vi börjar med att titta på källtexterna för att se om de behöver bearbetas innan de kan översättas till ett eller flera språk. Vi ser över svårighetsgraden och lämnar en offert. Detta kan vi ofta göra samma dag som du inkommer med en förfrågan. Nästa steg är att hitta en eller flera översättare samt korrekturläsare som passar för uppdraget och som kan göra översättningar till sitt eget modersmål. Även detta steg görs på en eller ett par arbetsdagar, sedan är vi igång med översättningarna!

Om du som kund förstår målspråket, eller har någon som gör det, ökar förutsättningarna för ett riktigt lyckat resultat. När man har en färdig text framför sig blir det ofta tydligt vad man kanske skulle ha tänkt på redan vid beställningen. Detta gäller även när texten du får av våra översättare håller hög kvalitet. Ofta räcker det med att du granskar de första texterna i ett projekt och det är helt enkelt ett led i att vi gemensamt kommer fram till vad som ska levereras.

Översättning av content till hemsidor

Om du vill ta dig in på en ny marknad behöver dina texter skrivas på språket som gäller i det aktuella språkområdet. Engelska fungerar hyggligt som universalspråk i vissa länder, branscher och målgrupper, men det lönar sig ändå att översätta. Om inte annat för att det visar att du menar allvar.

Alla texter som publiceras online bör vara sökordsoptimerade och anpassade så att de drar så mycket trafik som möjligt.

En av våra konkurrensfördelar jämfört med en renodlad översättningsbyrå är att vi är bättre på just sökordsoptimering, som är en avgörande framgångsfaktor när det gäller texter på nätet.

dålig översättning

En dålig översättning kan bli pinsam, eller vad sägs om MANGOs översättning av ”Turkiet” till ”Kalkon”?

Översättningar av formella dokument eller tryckt media

När det gäller vissa typer av texter kan det vara bra att översätta källtexten mer eller mindre ord för ord. Faktatunga dokument, som vänder sig till en i ämnet insatt läsare ska inte tolkas fritt av översättaren, utan återges så exakt som möjligt, så att läsaren får precis samma information som i källtexten.

Avtalsparagrafer, villkor kring bonusar och förmåner, teknisk information och medicinska facktermer är exempel där man först och främst ska titta på möjligheten att göra en mer direkt översättning. Vi kan ta de flesta uppdrag som gäller villkor och avtal. Vi åtar oss aldrig ett uppdrag om vi inte har någon i vårt team som är trygg i att kunna göra en exemplarisk översättning.

Kreativ översättning – när andemeningen är viktigast

Begreppet kreativ översättning används för att beskriva ett arbete där uppdraget varit att fånga känslan och budskapet i originaltexten som mest använts för fakta och inspiration. Målande beskrivningar som till exempel säljande text behöver man generellt jobba med lite mer kreativt än när det räcker med en lokalisering.

Det tar inte per automatik längre tid att arbeta på det sättet, men det kräver då att översättaren verkligen kan ämnet och behärskar den ton som krävs för att målgruppen ska ta till sig budskapet.

En kreativ översättning kan också vara rätt väg att gå om källtexten har information som stämmer men inte riktigt håller måttet rent språkligt.

Ett annat exempel på kreativ översättning är litteratur och poesi. Den typen av översättningar är inte vårt huvudområde men hör gärna av dig med en förfrågan om det är detta du är ute efter. Kanske har vi precis den översättare du söker!

Dokument som kräver en auktoriserad översättare

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel, och de som översätter på den nivån är högt kvalificerade men också dyra att anlita. De arbetar ofta med känsliga dokument som årsredovisningar och vigselbevis. Vissa texter måste vara översatta av en auktoriserad översättare och bli stämplade för att en juridisk eller byråkratisk process ska kunna slutföras. Det gäller till exempel dokument som ska ligga till grund för visumansökningar. Vi utför inga auktoriserade översättningar, utan hänvisar till Kammarkollegiets lista över auktoriserade översättare.

Hör av dig för att få offert på dina översättningar

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för prisförslag för din översättning. Vi har inga problem att ta större uppdrag, och jobbar gärna med flera språk parallellt. Vi på Contentonline.se har som målsättning att leverera dina översättningar snabbt, med hög kvalitet och till ett bra pris.