Google Ads, annonser och meta-texter

Du betalar vanligtvis inte för trafiken på en hemsida eller för att någon som hittat till den köper en vara eller en tjänst. Inte om du inte betalat för att leda trafik till den med hjälp av annonsering. Här kommer vi att titta på de tre vanligaste sätten att investera i en befintlig sida för att göra den mer synlig, nämligen Google Ads, annonser och meta-texter.

Google Ads

Google Ads (tidigare Google AdWords) är ett antal tjänster som ökar exponeringen i sökmotorn. Bland annat genom annonser som visas över eller under sökresultaten eller i form av banners. Att arbeta med Google Ads har blivit en självklarhet i många branscher. Många företag investerar stora belopp i korta deskriptiva annonstexter med en länk till hemsidan.

Det är inte alltid de annonser som kostat mest som leder till flest klick och störst konvertering, utan det är viktigt att annonsen är utformad på ett sätt som “klickar” med läsaren. Där kommer vi på Contentonline.se in i bilden.

Syftet med annonsen är att den som klickar kommer till din sajt med rätt förväntningar. Sedan gäller det att ha en sajt som konverterar besökaren till kund. Vi kan även hjälpa dig med texter till din hemsida som konverterar.

Om du investerar i Google Ads, eller annan sökmotorannonsering, ska du givetvis se till så att den information som lyfts fram är tilltalande. En välformulerad annons som är relevant utifrån de sökord som angetts kan till och med ranka högre än annonser som kostat mer. Högst bud vinner alltså inte alltid.

Så hjälper Contentonline.se dig med dina Google Ads

Du behöver inte vara specialist för att arbeta med Google Ads utan plattformen är framtagen för att alla företagare ska kunna använda den och, med olika instrument, utvärdera resultatet av annonseringen. Det finns dock ett flertal svenska byråer som specialiserat sig på Google Ads och som löpande tar hand om allt som hör ihop med annonseringen för ett företags räkning.

Vi på Contentonline.se fokuserar dock främst på skrivandet av annonserna. Ett samarbete med oss passar alltså dig som sköter ditt Google Ads konto på egen hand, eller jobbar med en byrå som sköter kontot åt dig. Det vi kan erbjuda är hjälp med utformningen av annonser utifrån era sökord, på ett flertal språk. Att sköta ett Google Ads konto för alla dina språk blir enkelt om du vet att du har annonser som är korrekt formulerade och anpassade för din målgrupp i det landet.

Annonser i sociala medier

Bilden föreställer kondomannonser från 1957

Kondomannonser från 1957Oavsett om du ska förmedla ett budskap eller sälja en vara eller en tjänst blir sociala medier en allt viktigare kanal. Sociala plattformar som till exempel Facebook har funktioner som är utmärkta för dig som har en tydlig målgrupp för det du erbjuder, och vill kunna nå dina kunder med skräddarsydda budskap.

För att lyckas nå fram med reklambudskap i sociala medier måste man förstå att potentiella kunder som ser annonsen inte i första hand är ute efter att köpa något. Därför måste annonser förpackas på ett sådant sätt att läsaren får ett mervärde eller åtminstone blir nyfiken.

 

Vi på Contentonline.se kan hjälpa dig att skräddarsy annonser så att de passar i sociala medier och tas emot positivt av den målgrupp som du vänder dig till.

Meta-texter

Meta-text, alltså text om texten, handlar om att använda ett väldigt begränsat antal ord till att förmedla en bild som väcker nyfikenhet eller ett tydligt budskap. Meta-texten är den text som syns i sökmotorn efter det att du angett dina sökord, den fungerar alltså som en annons om vad som finns på sidan om du klickar på länken.

Meta-beskrivningar fyller samma funktion som en klassisk ingress och bör vara väldigt tydliga. De ska inge en känsla av att det är just på denna sida som personen som gör sökningen kommer att få svar på sina frågor eller hitta något de är beredda att betala för.

Att skriva meta-texter kan verka lätt, det handlar ju om så få ord, men i själva verket är det ett hantverk som kräver såväl formuleringsförmåga som teknisk kunskap om hur sökmotorn fungerar. Det är ingen tillfällighet att de stora dagstidningarna har rubriksättare som bara arbetar med just rubriker.

Google tar sig friheter med meta-texter och kan till exempel hugga av dem om de består av för många tecken. Om en sida saknar meta-beskrivning kommer Google att skapa en egen genom att återanvända formuleringar som förekommer på sidan i fråga.

Här är ett exempel där meta-titeln är för lång så att hela inte syns.

 

Här är istället meta-beskrivningen för lång så att vi inte ser hela texten.

 

Vi på Contentonline.se kan jobba specifikt med meta-texter om dina befintliga sidor saknar dessa. I normalfallet görs annars en beställning även på meta-beskrivningar och meta-titlar när du beställer nya texter till din hemsida.