AI-genererad content

Hur använder man ChatGPT för content?

Det har blivit vanligare att använda en chatbot som ChatGPT till att producera content online. Den stora fördelen med det är att det inte kostar pengar, även om någon fortfarande behöver utföra uppgiften och alltså ge programmet rätt instruktioner. Det finns också nackdelar med det här tillvägagångssättet. 

ChatGPT och andra chatbotar producerar texter med en ton som kanske inte stämmer med den stil du vill att ditt företag ska kommunicera. Ofta behöver du en copywriter som kan justera texterna så att de får högre relaterbarhet inom din målgrupp. Därmed inte sagt att ChatGPT inte kan användas som ett tidsbesparande hjälpmedel vid produktion av content av hög kvalitet. Här går vi igenom hur vi använder bland annat ChatGPT på svenska som ett hjälpmedel i vår produktion av viss typ av content.

I vilken utsträckning kan man använda AI vid produktion av content?

Idag är AI i första hand ett hjälpmedel som gör att skribenter kan jobba snabbare – det är inte ett verktyg som ersätter bra copywriters. ChatGPT kan användas till produktion av generell content, gärna i form av svar på tydligt formulerade frågor där det inte är upp till diskussion vilket svar som är rätt. Det är också ett hjälpmedel vid research som kan göra att det går fortare att producera text. Du kan till exempel snabbt summera en längre text. 

Det är därför vi kan sänka priset på vissa typer av texter som vi tidigare producerat utan AI. Våra skribenter redigerar texten och kompletterar med material som passar utifrån vad som är syftet med texten. 

Vi erbjuder AI-assisterad produktion av content till bra pris

Fördelarna med att köpa text där vi tagit hjälp av AI, jämfört med att publicera text från en chatbot rakt av, är flera:

  • Vi redigerar texten för bättre flyt och ändamålsenlig tonalitet.
  • Vi lägger till sökord så att texterna rankar högre i sökmotorerna.
  • Vi kontrollerar att fakta verkligen stämmer och lokaliserar texterna.

Vi väljer mellan flera olika program utifrån vad du vill ha för typ av text. Microsoft Bing är till exempel bättre än ChatGPT om du behöver texter som bygger på aktuell information. Detta eftersom den kan söka efter uppgifter online. ChatGPT utgår från det material den hade tillgång till när boten tränades, 2021. I framtiden kan dock ChatGPT komma att uppgraderas med tillgång till internet. 

Vad är ChatGPT prompts?

För att få en text med rätt innehåll är det mycket viktigt att kunna ge bra instruktioner till chatboten. Dessa instruktioner kallas för prompts. Din prompt behöver vara tydlig och relevant utifrån vad du vill uppnå. Prompts kan också vara ganska avancerade så länge språket är korrekt. Man kan till exempel prova att be ChatGPT att svara på en fråga som om den vore en känd romankaraktär. Prompts är helt enkelt ett instrument vi använder för att få fram bra texter som inte behöver bearbetas mer än nödvändigt.

Exempel på hur olika prompts genererar olika texter

Här är ett exempel på två olika prompts om hundbalsam. Beroende på vår ChatGPT prompt får vi helt olika svar som kan användas på olika sätt. Den här typen av kategoritexter är en viktig del i ditt SEO-arbete för att få hemsidan att ranka bättre. Google värderar att texten är informativ och hjälper kunden i sitt val av produkt. Därför är det viktigt att texten inte bara handlar om ämnet, utan faktiskt ger bra information.

Kommentar

Texten till vänster ger en förklaring på en väldigt grundläggande nivå. Den andra texten ger läsaren bra information om vad personen bör tänka på i sitt val av produkt. Om texterna kombineras och modifieras har vi material till en riktigt bra kategoritext som hjälper läsaren att välja rätt produkt.

Vilken typ av text en AI tränats på är avgörande för resultatet

Hur hög kvalitet du får från en chatbot beror inte bara på hur väl du formulerat din prompt. Texten kommer att bli sämre om programmet utgår från material i form av massproducerade texter skrivna för Google snarare än för att hjälpa och vägleda läsaren. Det här är fallet inom till exempel iGaming, där det finns en stor mängd content av ganska låg kvalitet. Med det sagt så kan AI fortfarande vara till hjälp för att få en grundtext som går att bearbeta relativt snabbt. Här är ett exempel på en spelbeskrivning.

AI-genererad text

Kommentar

I den här beskrivningen förekommer vad som verkar vara tämligen misslyckade direktöversättningar från engelska. Det finns även felaktiga slutsatser i texten, men för att upptäcka dem måste du ha stor kunskap inom ämnet. Här står det till exempel att RTP-värdet är högt, men 95,97 % räknas som medelhögt. Att spelare skulle välja Gonzo’s Quest på grund av ett högt RTP-värde är alltså ett felaktigt påstående. 

AI är ett bra hjälpmedel vid produktion av texter till affiliatehemsidor

ChatGPT är bra på att sammanfatta och ta fram konkreta fakta som bygger på flera källor. Den här typen av listor och informationstexter är väldigt användbara om du vill lista olika produkter i anslutning till texten, eller använda den för att länka till en annan hemsida. Om du behöver texter till din affiliatehemsida kan vi hjälpa till att skriva prompts som tar fram passande texter. Sedan redigerar vi texterna så att de har bra flow och ett innehåll som passar på din hemsida. Här är ett exempel från ChatGPT:

AI-genererad content

Kommentar

Det här är en text som nästan kan publiceras som den är, men för att det ska bli perfekt behövs en del redigering. Texten innehåller till exempel många långa ord och långa meningar. Att editera texten för att göra den mer läsvänlig går dock fort. Texten kan också snabbt göras mer personlig om den ska publiceras på en blogg, eller kompletteras med konkreta exempel på bra barnvagnar under respektive kategori om den är för en affiliatehemsida. 

Texter som kräver expertkunskap behöver mer editering

Det är inte alltid content ska vara säljande i första hand. Många gånger är det istället viktigt att informationen är tillförlitlig. Texten ska förklara något som är ganska komplicerat för en lekman. Här är ett ChatGPT-exempel på svenska om solceller. Det är en typ av produkt där bra, förklarande SEO-texter spelar en viktig roll vid försäljning.

Texter som kräver expertkunskap

Kommentar

Det här är en ganska omständlig text där samma sak sägs flera gånger. Texten bör uppdateras med information som gäller den svenska marknaden, och fakta måste granskas. Vi saknar också siffror, alltså exempel på hur mycket ett normalt hushåll kan tjäna på att installera solceller.

Texten vi får av ChatGPT om solceller är med andra ord undermålig. En skribent med expertkunskap kan dock experimentera med olika prompts och få fram en text som är tillräckligt bra på kortare tid än det tar att skriva den från scratch. Här kan vi använda AI för att summera och ta fram vilka delar det är viktigt att få med i texten. Men sedan måste skribenten göra egen research och komplettera med mer information. Även i det här fallet kan vi erbjuda texter till ett bättre pris än när de skrivs utan AI, men prissänkningen är inte lika stor som i exemplen vi tidigare tagit upp. 

Skriva produktbeskrivningar med ChatGPT

Många butiker och företag som erbjuder tjänster omsätter mycket text i form av produktbeskrivningar. Det är ofta enkla texter som ChatGPT klarar ganska bra. Det är dock mycket viktigt att all information verkligen stämmer. Gör den inte det kan texten istället resultera i missnöjda kunder. Det är också viktigt att vara medveten om att ChatGPT inte har tillgång till den senaste informationen. I vissa branscher går utvecklingen mycket snabbt. En beskrivning av en vara eller tjänst blir därför inte alltid aktuell om den genererats automatiskt av ChatGPT. 

Här är ett exempel på en beskrivning av en fysisk produkt skriven av ChatGPT.

ChatGPT produktbeskrivning

Kommentar

Beskrivningar av fysiska produkter är oftast korta texter med mycket fakta. Om skribenten måste granska faktan kan det ta längre tid att både göra det och justera texten än det skulle gjort att skriva den direkt utifrån faktan. Det är ovanligt att man vet så pass mycket om olika typer av produkter att man som skribent kan se faktafel bara genom att läsa texten. När det kommer till produktbeskrivningar är det alltså viktigt att ha rimliga förväntningar och ett bra system för faktagranskning.

Kontakta oss på Contentonline.se för ett gratis sample

Om du är intresserad av att testa vår tjänst med AI-genererad text + redigering så är du välkommen att höra av dig. Vi börjar med ett gratis test för att se hur resultatet blir samt ge ett pris. Om AI inte är rätt väg att gå för att generera den typ av text du behöver så kan våra skickliga skribenter ta sig an uppdraget på traditionellt vis, alltså genom gedigen research, copywriting och korrekturläsning.